Seminarier

Kommande evenemang

13.3.2019 Sustainable Welfare beyond Growth
A deprioritization of economic growth in policy making in developed nations will need to be part of a global effort to tackle climate change and reembed economy and society into planetary boundaries. The presentation introduces the concept of 'sustainable welfare', which integrates environmental sustainability and social welfare research. Central to this concept is the notion of human needs and how these could be satisfied for everyone, now and in future, within planetary limits and beyond growth.

Tidigare evenemang

11.12.2018 Maakunnat ja terveysperusteiset etuudet – millaisilta alue-erot näyttävät 2010-luvun Suomessa?
Alue-erot suomalaisten terveydessä ja työkyvyssä ovat selviä ja varsin pysyviä. Sote-uudistuksen alla on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mistä lähtökohdista maakunnat lähtevät järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluita asukkailleen. Seminaarissa esitellään tutkimustietoa alue-eroista terveysperusteisten sosiaaliturvaetuuksien käytössä.

28.11.2018 Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu. Tutkimuksella ja kehittämällä tietoa ja kokemuksia muutoksista
Seminaarissa keskustellaan Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta tuoreen tutkimustiedon ja ajankohtaisten kehittämiskokemusten valossa.

27.9.2018 The Eighth Kela lecture: Universal Credit – the UK’s new working-age benefit
Is Universal Credit working in the UK? This lecture by Professor Jane Millar tells the story so far. Universal Credit is a major change to the UK social security system for working-age people. Announced in 2010, implementation started in 2013, and about one million households are so far in the system. By 2023 it is estimated that there will be seven million households in receipt, 40 per cent of the working-age population.

6.6.2018 Toimeentulotuella korvataan myös sairastamisen kuluja
Pienituloisuus on yhteydessä sairastamiseen. Suuret terveysmenot voivat myös olla syy toimeentulotuen tarpeeseen. Seminaarissa tarkastellaan eri näkökulmista toimeentulotuesta maksettavia terveysmenoja ja esitetään rekistereihin perustuvia tuoreita tutkimustietoja.

8.5.2018 Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen tukena II
Toimeentulotukiuudistuksesta on kertynyt kokemuksia melkein puolentoista vuoden ajalta. Erilaisten tutkimusaineistojen perusteella on jo mahdollista sanoa jotain siitä, mitä uudistus on merkinnyt esimerkiksi asiakkaiden, Kelan ja kuntien välisen palveluyhteistyön ja uudistuksen kustannusvaikutusten osalta. Tutkimusseminaari järjestetään yhteistyössä Kelan, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa.

16.3.2018 Toimivatko asumisen tuet?
Asumisen tuet ovat herättäneet runsaasti yhteiskunnallista keskustelua, ja eri tukimuotojen uudistamista on vaadittu. Asumisen tukien tavoitteena on turvata erityisesti pienituloisten asuminen kustannustehokkaasti. Seminaarissa esitellään tutkimustietoa aiheesta ja kysytään, toimivatko asumisen tuet.

8.3.2018 Mitä omaishoitoperheeseen kuuluu?
Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Mitä kärkihankkeelle kuuluu nyt? Saako omaishoitaja toimeentulotukea? Entä mitä jos omaishoitoperheessä käytetään päihteitä? Miten omaishoitaja pärjää sote-markkinoilla? 

5.12.2017 Sairauspoissaolojen trendit ja työkyvyttömyyden polut
Sairauspäivärahalla korvatut pitkät sairauspoissaolot ovat viime vuosina vähentyneet. Yleistrendi kätkee kuitenkin alleen suuria eroja sosiodemografisten ryhmien välillä. Sairauspoissaolojen kehitystä ja työkyvyttömyyspolkuja on seurattava väestöryhmittäin, jotta saadaan selville, missä tarvitaan lisätoimenpiteitä pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Tässä seminaarissa esittelemme tuoreita tuloksia tutkimushankkeista, joissa pitkien sairauspoissaolojen trendejä ja työkyvyttömyyden polkuja on tarkasteltu rekisteriaineistoilla.

23.11.2017 Kelan ja kuntien yhteistyö toimeentulotuen toimeenpanossa
Perustoimeentulotuki siirtyi kunnista Kelan hoidettavaksi tämän vuoden alussa. Muutos edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä Kelan ja kuntien välillä. Seminaarissa pohdimme tämän yhteistyön oikeudellisia kehyksiä, ilmenneitä haasteita sekä mahdollisia muutostarpeita.

21.11.2017 More equal start to life – The Finnish Maternity package
Finnish social security is best known internationally for the unique maternity package that was introduced 80 years ago. In the seminar we discuss the role of the maternity package in the promotion of public health and well-being of families.

15.11.2017 Miten tutkia kuntoutusta – voiko näytön pyramidia avata?
Kuntoutuksen tulisi perustua tietoon ja tutkimusnäyttöön. Miten kuntoutusta tulisi vakuuttavasti tutkia? Millä keinoilla voidaan hankkia vakuuttavaa näyttöä kuntoutuksesta?  Miten näytön pyramidi soveltuu kuntoutuksen tutkimuksen kehykseksi?  Seminaarissa pureudutaan kuntoutuksen tutkimusnäytön hankkimiseen liittyviin kysymyksiin.

25.10.2017 The Seventh Kela lecture: Heat, greed and human need: defining necessities for sustainable and equitable wellbeing
In his Kela lecture, professor Ian Gough introduces the main ideas in his forthcoming book: that universal human needs provide the only conceptual bridge to weigh up climate sustainability and equity, both in the here and now and between present and future generations.

13.10.2017 Miten vähentää NEET-nuorten määrää?
Koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten eli NEET-nuorten määrä on Suomessa lisääntynyt. Palveluiden ja etuuksien uudistamiselle on tarvetta, ja uudistamisen lähtökohtana tulee olla nuorten tarpeet ja haasteet. Seminaarissa pohdimme osallistumistuloa yhtenä keinona vähentää NEET-nuorten määrää. Keskustelemme siitä, miten osallistumistuloon liittyvät nuorten palvelut kannustaisivat nuoria opiskeluun, harjoitteluun ja työhön.

16.6.2017 Toimisiko perustulo – mitä OECD arvioi?
Is a basic income feasible? An OECD perspective
OECD has studied the feasibility of a basic income in certain OECD countries, including Finland. Herwig Immervoll, a senior economist at the OECD, discusses the study and its findings. 

6.6.2017 Lääkehoidot muuttuvat – riittävätkö rahat?
Uudet lääkehoidot tuovat uusia mahdollisuuksia hoitaa sairauksia, mutta nostavat myös lääkekustannuksia. Lääkkeiden kustannusten jatkuvasti kasvaessa on pohdittava myös lääkkeiden määräyskäytäntöjä sekä lääkehoitojen tarpeellisuutta ja taloudellisuutta.

24.5.2017 Turvaa elämän eri vaiheissa – Kansaneläke 80 vuotta -juhlaseminaari
Ihminen kohtaa elämänsä aikana erilaisia riskejä. Etenkin sairastuminen, vammautuminen ja työkyvyn menetys ovat huomattavia riskejä toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Juhlaseminaarissa esittelemme kansaneläkkeen merkitystä yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä 1930-luvulta nykypäivään.

12.5.2017 EU ja työttömyysturva: mitä uutta, mitä haasteita? EU and unemployment benefits: old challenges, new proposals
Seminaari järjestetään Kelan tutkimuksen, Tampereen yliopiston apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puhan ja EU:n komission rahoittaman FreSsco-asiantuntijaverkoston yhteistyönä.

26.4.2017 Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen tukena
Tutkimusseminaari toimeentulotukijärjestelmästä ja sen kehittämisestä järjestetään yhteistyössä Kelan, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) -tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa.

9.3.2017 Omaishoidon eettiset kysymykset hoitajan ja hoidettavan näkökulmasta
Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Omaishoitoon liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Seminaarin on järjestänyt yhteistyössä Kelan tutkimus ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

2.3.2017 Mistä yksityislääkäripalvelujen hintaerot johtuvat?
Ajankohtainen seminaari yksityislääkäripalvelujen saatavuudesta ja niiden hinnoittelusta.