Service för personer som behöver särskilt stöd

FPA erbjuder personlig rådgivning och hjälp med att fylla i ansökningar när kunden har en komplex situation eller behöver särskilt stöd som inte kan ges genom de normala servicekanalerna. Personlig rådgivning är avsedd för långvarigare kundrelationer än tidsbokning.

Tjänsten erbjuds vid alla försäkringsdistrikt och varje distrikt har två rådgivare. Du kan kontakta försäkringsdistriktet och föreslå att din kund ska omfattas av tjänsten. Kontaktinformation får du från ditt lokala försäkringsdistrikt.

Vem kan få personlig rådgivning?

Personlig rådgivning är avsedd för vuxna, unga och barn (familjer) som har en allvarlig sjukdom, funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter eller utvecklingsstörning. Kundens situation kartläggs med hjälp av en intervju och tillsammans med andra myndigheter och sakkunniga kommer man sedan överens om fortsatta åtgärder. Samarbete kan göras med bl.a. hälso- och sjukvården, socialväsendet, undervisningsväsendet, arbetsförvaltningen eller rehabiliteringsinrättningar.

Vem kan få rådgivning i frågor som gäller arbetsförmåga?

Rådgivning i frågor som gäller arbetsförmåga är en form av service som FPA erbjuder de kunder som får sjukdagpenning och som behöver individuellt stöd för återgången till arbetet. Kunden hänvisas till lämplig rehabilitering och man samarbetar med rehabiliteringsinrättningarna, företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Tjänster som rekommenderas