Service för personer som behöver särskilt stöd

Vem kan få rådgivning i frågor som gäller arbetsförmåga?

Rådgivning i frågor som gäller arbetsförmåga är en form av service som FPA erbjuder de kunder som får sjukdagpenning och som behöver individuellt stöd för återgången till arbetet. Kunden hänvisas till lämplig rehabilitering och man samarbetar med rehabiliteringsinrättningarna, företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Tjänster som rekommenderas

  • Rådgivning om arbetsförmåga