Servicebeskrivningar

FPA övervakar rehabiliteringens kvalitet genom Servicebeskrivningar som gäller yrkesinriktad rehabilitering, medicinsk rehabilitering och rehabilitering enligt prövning. I servicebeskrivningarna fastställs kvalitetskraven för FPA-rehabiliteringen. Servicebeskrivningen är indelad i avsnitt om rehabiliteringsklienten, rehabiliteringsprocessen samt FPA:s och serviceproducentens andel i rehabiliteringsprocessen. Servicebeskrivningen syftar till att garantera klienterna god rehabilitering i rätt tid och att se till deras rättigheter.

Servicebeskrivningarna är bindande för serviceproducenten såsom en del av avtalet mellan FPA och serviceproducenten, och om de inte efterföljs kan det medföra uppsägning eller hävning av avtalet.

FPA:s gällande standarder finns under Godkända servicebeskrivningar.