Företagshälsovård

Arbetsgivare är enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) skyldiga att anordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Den företagshälsovård som en enskild företagare kan anordna för egen del är frivillig (12 § i lagen om företagshälsovård).

Arbetsgivare och företagare som utöver företagshälsovården också anordnar sjukvårdstjänster avtalar om både företagshälsovårdstjänsterna och sjukvårdstjänsterna med en och samma serviceproducent (14 § i lagen om företagshälsovård).

På den här sidan finns nyttig information för serviceproducenter inom företagshälsovården om ersättningsförfarandet och om hur man fyller i ersättningsansökningar www.fpa.fi/foretagshalsovard/serviceproducent). Det finns information som gäller ersättning för företagshälsovård också på företagshälsovårdssidorna för arbetsgivare och företagare.

Information för arbetsgivare och företagare

På företagshälsovårdssidorna för arbetsgivare och företagare finns information om villkoren för ersättning av företagshälsovård och om hur man ansöker om ersättning:

På de här sidorna finns en Anslagstavla, där vi samlar information om aktuella ärenden som gäller företagshälsovård och ersättning. Dessutom finns här en punkt med Brev och anvisningar, där vi har samlat de brev som har skickats till arbetsgivare, företagare och serviceproducenter inom företagshälsovården.

Företagshälsovård ersätts med stöd av kapitel 13 i sjukförsäkringslagen (1224/2004). Du hittar de förordningar som gäller företagshälsovård under Lagar och förordningar.

Anvisningar för serviceproducenten

På de här sidorna finns bl.a. utbildningsmaterial och närmare uppgifter om hur man använder och fyller i ersättningsansökningar.

Läs mer