Meddelande om sexmånaderslön

Meddela arbetstagarens sexmånaderslönen om den regelbundna inkomsten (omvandlad till årsinkomst) har ökat minst 20 % under det senaste halvåret. Anmäl sexmånaderslönen i e-tjänsten för arbetsgivare. Alternativt kan det göras på pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r).

Sexmånaderslön kan meddelas för följande förmåner i samband med arbetsoförmåga

  • sjukdagpenning
  • partiell sjukdagpenning
  • donationsdagpenning
  • specialvårdspenning

Dagpenningen bestäms utifrån arbetstagarens inkomster enligt den fastställda beskattningen.  Om sexmånadersinkomsten strax före dagpenningsperioden har varit minst 20% högre, kan dessa inkomster anmälas som grund för dagpenningen.

Dagpenningen kan också bestämmas enligt föregående förmån, exempelvis arbetslöshetsförmån.

Arbetstagaren kan också själv ansöka om dagpenning på basis av sexmånadersinkomst genom att i ansökan meddela kontaktuppgifterna till sin arbetsgivare. FPA begär då uppgifterna om sexmånaderslönen av arbetsgivaren. Arbetstagaren kan också själv begära uppgifterna om sexmånadersinkomsten av sin arbetsgivare. Då kan arbetsgivaren meddela uppgifterna direkt till FPA om inte arbetsgivaren begärt att få dem själv.

Meddela sexmånaderslönen för tiden strax före frånvaron. Om arbetstagaren är frånvarande av samma orsak i flera perioder, anmäl inkomsterna för den första frånvaroperioden eftersom sjukdagpenningens belopp är det samma om samma sjukdom orsakar sjukfrånvaro på nytt inom 30 dagar.

Läs mer