För vem

Du kan få sjukdagpenning om du är 16–67 år och på grund av din sjukdom inte kan utföra ditt vanliga arbete.

Om du är under 68 år, har pension och arbetar under tiden med pension kan du ha rätt till sjukdagpenning.