Sjukdagpenningens belopp i andra livssituationer

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Om din arbetsoförmåga börjar 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av sjukdagpenning utifrån din årsinkomst. Läs mer:  Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Sjukdagpenningen beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen det föregående året. Om du inte har arbetsinkomster, får du minimidagpenning. Sjukdagpenningen kan också beräknas utifrån en föregående arbetslöshetsförmån, rehabiliteringspenning eller ett föregående studiestöd om sjukdagpenningen på så sätt blir större än om den beräknas utifrån arbetsinkomsterna.

Sjukdagpenningens belopp för arbetslösa

  • Om du har fått en arbetslöshetsförmån i minst en dag under de 4 månader som föregick sjukdagpenningspenningperioden, är dagpenningens belopp i regel 86 procent av beloppet av den tidigare utbetalda förmånen.
  • Om du fått jämkad arbetslöshetsförmån i vars belopp den lön du fått har beaktats, beräknas sjukdagpenningen utifrån den fulla arbetslöshetsförmånens belopp.
  • Om du fått arbetsmarknadsstöd vars belopp har minskats på grund av någon annan förmån som du fått (t.ex. hemvårdsstöd) eller vars belopp har påverkats av dina kapitalinkomster, beräknas sjukdagpenningen utifrån den utbetalda arbetslöshetsdagpenningens belopp.

I arbetslöshetsdagpenningens belopp beaktas inte olika förhöjningsdelar, så som ersättning för uppehälle. Däremot beaktas barnförhöjningen.

Sjukdagpenningens belopp för studerande

För studerande kan sjukdagpenningen beräknas antingen utgående från arbetsinkomsten eller studiepenningen beroende på vilken som är större. Om sjukdagpenningen betalas utgående från arbetsinkomsten, granskas den vid beskattningen konstaterade arbetsinkomsten  eller alternativt inkomsterna under de 6 föregående månaderna i det fall att den studerande har arbetat regelbundet vid sidan av studierna och inkomsterna är 20 % högre än de för de inkomster som konstaterats vid beskattningen.

Om du inte har arbetsinkomster betalas sjukdagpenningen utgående från studiepenningen. Du får ändå minst minimidagpenningen. Du kan beräkna din dagpenning med hjälp av beräkningsprogrammet.