Beskattningen av sjukdagpenning

Sjukdagpenningen är skattepliktig inkomst. Även om penningen är mindre än lönen, sjunker nödvändigtvis inte skatteprocenten. Detta beror på att man inte kan göra samma avdrag i beskattningen på sjukdagpenningen som på löneinkomsten.

Hur mycket går det i skatt?

Skatteprocenten för sjukdagpenningen är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön. Om skatteprocenten för din lön är under 25 % beskattas dagpenningen enligt 25 % om du inte ansöker om ett ändringsskattekort.

Skattekort

Något skattekort behöver i regel inte lämnas in till FPA. FPA får uppgifterna på grundskattekortet direkt från Skatteförvaltningen.

Om du använder ett källskattekort, ska du själv lämna in skattekortet till FPA. Källskattekort används av dem som bor utomlands eller som flyttar från utlandet.

I januari används föregående års skatteprocent om du inte lämnar in ett ändringsskattekort till FPA.

Be om ett ändringsskattekort vid behov

Om den skatt som du betalar på stödet känns för liten eller för stor ska du kontrollera din skatteprocent med skatteprocenträknaren.

Vid behov kan du ansöka om ett ändringsskattekort för sociala förmåner. Skatteprocenten på ändringsskattekortet kan vara lägre än 25.

Skatteförvaltningen skickar ändringsskattekortet direkt till FPA om du ber om det.