Sjukdagpenning för studerande

Om du blir sjuk medan du studerar har du rätt till sjukdagpenning. 

Du kan inte ha studiestöd och sjukdagpenning samtidigt. Du kan ansöka om sjukdagpenning och fortsätta ha studiestöd fram tills FPA beviljar dig sjukdagpenning. När FPA beviljat dig sjukdagpenning dras ditt studiestöd in automatiskt, så du behöver inte själv göra något åt studiestödet.

Sjukdagpenning och studiestöd betalas inte för samma tid. Ditt studiestöd dras in från och med den månad under vilken du första gången får sjukdagpenning för minst 18 kalenderdagar. Om du har fått studiestöd för samma tid återkrävs det.

Sjukdagpenning som betalas till arbetsgivaren är inget hinder för studiestöd.

Om du har sjukdagpenning kan du studera i liten skala under sjukdagpenningsperioden. Det är tillåtet att studera cirka 40 % jämfört med normala studier på heltid. 

Läs mer