Sjukdagpenning för studerande

Om du blir sjuk medan du studerar har du rätt till sjukdagpenning. Om du är sjuk längre än 2 månader är sjukdagpenningen det rätta alternativet för att trygga din försörjning. Det lönar sig att ansöka om sjukdagpenning så att dina studiestödsmånader inte förbrukas.

Om du är sjuk i högst 2 månader kan du ändå ta ut studiestöd på normalt sätt. En kortvarig sjukdom och färre studieprestationer är inget hinder för att få studiestöd.

Sjukdagpenning och studiestöd betalas inte för samma tid. Ditt studiestöd dras in från och med den månad under vilken du första gången får sjukdagpenning för minst 18 kalenderdagar. Om du har fått studiestöd för samma tid återkrävs det.

Under tiden med sjukdagpenning kan man börja studera i liten skala. Med studier i liten skala avses studier som utgör högst 40 procent av den normativa målsatta studieframgången per termin eller per läsår.

Läs mer