Sjukdagpenningens belopp för företagare

FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst

Som en företagares årsinkomst räknas FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsten under granskningsperioden på 12 kalendermånader. I årsinkomsten räknas inte löneinkomster från eget företag eller förvärvsinkomster av näringsverksamhet.

Om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden beaktas en genomsnittlig arbetsinkomst.

Exempel

Lisas arbetsförmåga börjar 15.2.2020. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2019. FöPL-arbetsinkomstens belopp är 20 000 euro per år.

Som årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten. 

Sjukdagpenningens belopp är ca 46 euro per vardag.*

*) Uppskattning.

Företagarverksamhet och lönearbete

Om du vid sidan av din företagarverksamhet förvärvsarbetar hos en annan arbetsgivare beaktas både löneinkomsten och företagarinkomsten vid beräkningen av dagpenningen.