Lång arbetsoförmåga och sjukfrånvaro

När en arbetstagare har haft långvariga eller ofta förekommande korta sjukfrånvaron ska företagshälsovården i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagaren utreda arbetstagarens möjligheter att återvända till sitt arbete, fortsätta i arbete och vilka åtgärder det kräver på arbetsplatsen.

Företagsläkarens utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet

När en arbetstagare har haft långvariga eller ofta förekommande korta sjukfrånvaron ska företagshälsovården utreda arbetstagarens återstående arbetsförmåga.

 • När en arbetstagare har sjukfrånvaron som pågått en månad i följd eller i flera upprepade kortare perioder bör arbetsgivaren meddela det till företagshälsovården.
 • För att FPA ska fortsätta att betala sjukdagpennin längre än 90 vardagar behövs företagsläkarens utlåtande, som innehåller en bedömning av arbetstagarens återstående arbetsförmåga samt en utredning om möjligheterna att återvända till arbetet.
 • Sjukdagpenningens ansökningstid är 2 månader.

Företagshälsovården kan sammankalla till ett möte mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och en representant för företagshälsoården. På mötet diskuteras arbetstagarens möjligheter att fortsätta i sitt arbete samt vilka stödåtgärder som krävs för att arbetstagaren ska kunna återvända till arbetet.

Dessa stödåtgärder kan t.ex. vara

 • övergång till deltidsarbete med partiell sjukdagpenning
 • rehabilitering
 • flexibla arbetstider
 • arbetsprövning
 • mindre belastande arbete
 • begränsade arbetsuppgifter eller nya uppgifter
 • bättre arbetsredskap och hjälpmedel
 • ergonomiska lösningar.

Läs mer