Visste du att...

FPA betalar sjukdagpenning på basis av kortvarig arbetsoförmåga.

Arbetstagarnas sjukfrånvaron

FPA betalar sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning på basis av kortvarig arbetsoförmåga.

Sjukdagpenning kan betalas till arbetsgivaren om

Inkomstregistret, FPA och arbetsgivare?

Vad måste man veta om FPA-ärenden när inkomstregistret är här?

Läs mer
  • arbetsgivaren på basis av arbetsavtalet betalar lön för sjuktiden och
  • man i anställningsvillkoren har avtalat om utbetalning av dagpenning till arbetsgivaren.

Partiell sjukdagpenning kan betalas till arbetsgivaren om

  • arbetstagaren på basis av heltidsanställning får heltidslön och
  • det i arbetsvillkoren avtalats om att dagpenningen betalas till arbetsgivaren.

Partiell sjukdagpenning betalas inte till arbetsgivaren om en deltidsanställd avtalar om att förkorta sin arbetstid.

Smittsam sjukdom

Arbetstagare som förordnats att utebli från arbetet eller som placeras i karantän eller isoleras i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom kan beviljas dagpenning. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan betalas till arbetsgivaren om denne betalar lön för den tid arbetstagaren är frånvarande från arbetet.

Organdonation

En arbetstagare som är oförmögen att arbeta på grund av organ-, vävnads- eller celldonation har rätt till donationsdagpenning. Donationsdagpenning kan betalas till arbetsgivaren om denne betalar lön för den tid arbetstagaren är arbetsoförmögen.

Vi ger också service via chatt

Arbetsgivare får via chatten svar på allmänna frågor som gäller dagpenningar och andra förmåner i samband med sjukfrånvaron, familjeledigheter, rehabilitering och arbetsoförmåga, samt om bilagor och tilläggsutredningar i samband med dessa.

Notera chatten bara ger råd på ett allmänt plan. Du kan alltså inte ställa frågor som gäller enskilda personer.

Läs mer