Så här ansöker du om rehabiliteringsstöd eller sjukpension

 1. Ansök om rehabiliteringsstöd eller sjukpension med ansökningsblanketten Sjuk-/invalidpension (Etk/Kela 7002r). Skicka den per post till din egen arbetspensionsanstalt eller till FPA.
 2. Bifoga till ansökan
  • ett så nytt B-läkarutlåtande som möjligt, högst ett år gammalt, samt andra utredningar som du hänvisar till. Vård- eller rehabiliteringsplanen kan finnas i läkarutlåtandet eller som en separat bilaga.
  • bilaga TM (LPA/FPA 001r) om du är lantbrukare
  • Bilaga U (Etk/Kela 7110r), om du har bott eller arbetat utomlands.
 3. Om du får rehabiliteringsstöd på viss tid och vill ansöka om fortsatt stöd, ska du skicka ett nytt läkarutlåtande till FPA. Det kan vara ett B-utlåtande, en separat vård- eller rehabiliteringsplan, ett E-utlåtande eller en epikris, av vilken den behandlande läkarens ställningstagande till arbetsoförmågans varaktighet ska framgå.
 4. Du kan foga bilagorna till ansökan eller skicka in dem via e-tjänsten. Du kan också komplettera din ansökan med bilagor i efterskott. Fotografera eller skanna bilagorna om du skickar in dem via nätet.
 5. Förutom sjukpension kan du också ansöka om barnförhöjning, vårdbidrag för pensionstagare och bostadsbidrag för pensionstagare från FPA. De är skattefri inkomst.

Om det är besvärligt för dig att sköta dina FPA-ärenden kan du ge en annan person fullmakt att sköta ärendena för din räkning.

FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av din ansökan. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Ansökningstid

Fyll i ansökan i tid, eftersom sjukpension kan betalas ut retroaktivt för högst 6 månader.

Anmäl dig vid behov som arbetslös arbetssökande

Om FPA eller din arbetspensionsanstalt avslår din ansökan om rehabiliteringsstöd eller sjukpension ska du ta reda på din rätt till arbetslöshetsförmåner. Ett villkor för att du ska få arbetslöshetsförmåner är att du anmäler dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Man kan inte få arbetslöshetsförmåner retroaktivt.

Anmäl dig som arbetssökande också om din ansökan inte ännu har avgjorts när sjukdagpenningen eller lönebetalningen för sjukdomstiden upphör.

Läs mer