Så här ansöker du om rehabiliteringsstöd eller sjukpension

 1. Fyll i och skriv blanketten Sjuk-/invalidpension Etk/Kela 7002r (pdf).
 2. Bifoga till ansökan
  • ett så nytt B-läkarutlåtande som möjligt, högst sex månader gammal, samt andra utredningar som du hänvisar till. Vård- eller rehabiliteringsplanen kan finnas i läkarutlåtandet eller som en separat bilaga.
  • bilaga TM LPA/FPA 001r (pdf) om du är lantbrukare
  • Bilaga U Etk/Kela 7110r (pdf), om du har bott eller arbetat utomlands.
 3. Om du får rehabiliteringsstöd på viss tid och vill ansöka om fortsatt stöd, ska du skicka ett nytt läkarutlåtande till FPA. Det kan vara ett B-utlåtande, en separat vård- eller rehabiliteringsplan, ett E-utlåtande eller en epikris, av vilken den behandlande läkarens ställningstagande till arbetsoförmågans varaktighet ska framgå.
 4. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i e-tjänsten. Logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.

 5. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Förutom sjukpension kan du också ansöka om barnförhöjning, vårdbidrag för pensionstagare och bostadsbidrag för pensionstagare från FPA. De är skattefri inkomst.

Om det är besvärligt för dig att sköta dina FPA-ärenden kan du ge en annan person fullmakt att sköta ärendena för din räkning.

FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av din ansökan. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Ansökningstid

Fyll i ansökan i tid, eftersom sjukpension kan betalas ut retroaktivt för högst 6 månader.

Anmäl dig vid behov som arbetslös arbetssökande

Om FPA eller din arbetspensionsanstalt avslår din ansökan om rehabiliteringsstöd eller sjukpension ska du ta reda på din rätt till arbetslöshetsförmåner. Ett villkor för att du ska få arbetslöshetsförmåner är att du anmäler dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Man kan inte få arbetslöshetsförmåner retroaktivt.

Anmäl dig som arbetssökande också om din ansökan inte ännu har avgjorts när sjukdagpenningen eller lönebetalningen för sjukdomstiden upphör.

Läs mer