Så här ansöker du om rehabiliteringsstöd eller sjukpension

 1. Ansök om sjukpension i MittFPA.
 2. Bifoga till ansökan
  • ett så nytt B-läkarutlåtande som möjligt, högst sex månader gammal, samt andra utredningar som du hänvisar till. Vård- eller rehabiliteringsplanen kan finnas i läkarutlåtandet eller som en separat bilaga.
  • bilaga TM LPA/FPA 001r (pdf) om du är lantbrukare
  • Bilaga U Etk/Kela 7110r (pdf), om du har bott eller arbetat utomlands
  • Du kans skicka bilagorna via e-tjänsten.
 3. Om du får rehabiliteringsstöd på viss tid och vill ansöka om fortsatt stöd, ska du skicka ett nytt läkarutlåtande till FPA. Det kan vara ett B-utlåtande, en separat vård- eller rehabiliteringsplan, ett E-utlåtande eller en epikris, av vilken den behandlande läkarens ställningstagande till arbetsoförmågans varaktighet ska framgå.
 4. Med samma ansökan i e-tjänsten kan du också ansöka om arbetspension.
 5. Förutom sjukpension kan du också ansöka om barnförhöjning, vårdbidrag för pensionstagare och bostadsbidrag för pensionstagare från FPA. De är skattefri inkomst.

 6. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut  blanketten Sjuk-/invalidpension Etk/Kela 7002r (pdf).  Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i MittFPA.

Om det är besvärligt för dig att sköta dina FPA-ärenden kan du ge en annan person fullmakt att sköta ärendena för din räkning.

Ansökningstid

Fyll i ansökan i tid, eftersom sjukpension kan betalas ut retroaktivt för högst 6 månader.

 • I e-tjänsten ser du när din ansökan har avgjorts och när förmånen betalas ut.
 • På sidan Handläggningstider och förfrågningar finns information om hur länge det normalt tar att handlägga en ansökan.

Anmäl dig vid behov som arbetslös arbetssökande

Om FPA eller din arbetspensionsanstalt avslår din ansökan om rehabiliteringsstöd eller sjukpension ska du ta reda på din rätt till arbetslöshetsförmåner. Ett villkor för att du ska få arbetslöshetsförmåner är att du anmäler dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-tjänsten).

När din sjukpenning upphör och din ansökan om sjukpension fortfarande behandlas:

 • Registrera dig som arbetssökande hos TE-tjänsten omedelbart. Observera att arbetssökningen inte kan tillämpas retroaktivt. Håll din arbetssökning giltig.
 • Meddela att du ansöker om ett heltidsjobb. Endast en arbetssökande som ansöker om heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmån. En arbetssökande på deltidspension kan söka deltidsarbete om han eller hon så önskar.
 • Registrera dig som arbetssökande även om du har ett giltigt anställnings- eller tjänsteförhållande. Dessutom måste du lämna in ett arbetsgivarintyg till Fpa eller arbetslöshetsfonden om att arbetsgivaren inte har ett jobb som du kan arbeta med.

Anmäl dig som arbetssökande också om din ansökan inte ännu har avgjorts när sjukdagpenningen eller lönebetalningen för sjukdomstiden upphör.

Läs mer