Arbete och sjukpension

Om du börjar arbeta och får lön ska du meddela FPA och din arbetspensionsanstalt om ditt arbete.

Löneinkomster och andra förvärvsinkomster som ökar arbetspensionen inverkar på utbetalningen av sjukpension:

  • FPA fortsätter att betala ut din sjukpension om dina bruttoinkomster (före skatt) eller din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst är högst 834.52 euro/månad (2020).
  • Om du får sjukpension från FPA och får arbete så att dina förvärvsinkomster eller din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst är mer än 834.52 euro/månad, kan du lämna folkpensionen vilande. Pensionen kan lämnas vilande för minst 3 månader och högst 2 år.
  • Om du medan du hade sjukpension fick vårdbidrag för pensionstagare kan du utöver din lön också få ett stöd från FPA som är lika stort som det högsta handikappbidraget.
  •  

Arbetsinkomsterna kan också inverka på bostadsbidraget. Arbetsinkomsterna inverkar också på din beskattning.

FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ditt ärende. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Om du börjar arbeta, kom ihåg att meddela FPA och din egen pensionsanstalt.

Tillbaka till arbetslivet

När din sjukpension har varit vilande i 2 år och ditt arbete fortfarande fortsätter upphör din sjukpension.

Om ditt tillstånd försämras igen ska du ansöka om sjukpension på nytt. Lämna in ansökan med bilagor till FPA. Då bedöms din arbetsförmåga på nytt.