Så här meddelar du förändringar som inverkar på sjukpensionen

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att förmånsutbetalningen blir rätt. Om du får sjukpension eller rehabiliteringsstöd ska du meddela FPA om

 • du börjar förvärvsarbeta och tjänar mer än 834,52 euro/månad
 • ditt hälsotillstånd eller din arbetsförmåga förbättras
 • du får yrkesutbildning
 • din rehabilitering avbryts
 • du börjar få någon annan ersättning eller pension från Finland eller från utlandet eller beloppet av dessa förändras
 • dina familjeförhållanden förändras
 • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än en månad.

Det finns särskilda blanketter för meddelanden, men du kan också lämna ett fritt formulerat meddelande via t.ex. Meddelanden i e-tjänsten eller ringa FPA. Kontrollera också hur en förändrad livssituation inverkar på andra FPA-förmåner.

FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ditt ärende. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Hur meddelar jag en förändring?

 • Meddela förändringar via vår e-tjänst. Logga in på e-tjänsten med dina personliga nätbankskoder.
 • Alternativt kan du ringa servicenumret för pensionsärenden och meddela förändringar.
 • Du kan också fylla i en blankett och skicka in den till FPA. Om ditt meddelande gäller
  • förändringar i familjeförhållandena ska du använda blanketten för ansökan om justering (E 285r)
  • förvärvsarbete ska du använda blanketten Anmälan om att pension lämnas vilande (EV 278r)
  • andra förändringar (t.ex. hälsotillstånd, yrke eller utbildning) ska du använda blanketten för granskning av sjukpension (EV 267r).

Vanliga frågor