Så här meddelar du förändringar som inverkar på sjukpensionen

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att förmånsutbetalningen blir rätt. Om du får sjukpension eller rehabiliteringsstöd ska du meddela FPA om

 • du börjar förvärvsarbeta och tjänar mer än 837,59 euro/månad
 • ditt hälsotillstånd eller din arbetsförmåga förbättras
 • du får yrkesutbildning
 • din rehabilitering avbryts
 • du börjar få någon annan ersättning eller pension från Finland eller från utlandet eller beloppet av dessa förändras
 • dina familjeförhållanden förändras
 • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än 3 månader.

Det finns särskilda blanketter för meddelanden, men du kan också lämna ett fritt formulerat meddelande via t.ex. Meddelanden i MittFPA eller ringa FPA. Kontrollera också hur en förändrad livssituation inverkar på andra FPA-förmåner.

FPA får  uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ditt ärende. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Hur meddelar jag en förändring?

 • Meddela förändringar i MittFPA. Logga in på e-tjänsten med dina personliga nätbankskoder.
 • Alternativt kan du ringa servicenumret för pensionsärenden och meddela förändringar.
 • Du kan också fylla i en blankett och skicka in den till FPA. Om ditt meddelande gäller
  • förändringar i familjeförhållandena ska du använda blanketten för ansökan om justering (E 285r)
  • förvärvsarbete ska du använda blanketten Anmälan om att pension lämnas vilande (EV 278r)
  • andra förändringar (t.ex. hälsotillstånd, yrke eller utbildning) ska du använda blanketten för granskning av sjukpension (EV 267r).

Vanliga frågor