Studier när man har sjukpension

Du kan studera när du har sjukpension eller rehabiliteringsstöd. Om du studerar för ett nytt yrke eller en ny universitetsexamen kan du planera för att gå ut i arbetslivet eller återvända dit. Då får du stöd av FPA och TE-tjänsterna, dvs. de offentliga arbets- och näringstjänsterna.

Meddela FPA om du avlagt en examen. Om du får sjukpension i form av arbetspension ska du också meddela din arbetspensionsanstalt om att du avlagt examen. Din pensionsanstalt bedömer din rätt till sjukpension.