Så här ansöker du om sjukvårdsersättningar

Du får i regel ersättning för kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som en privatläkare ordinerat redan som direktersättning vid vårdenheten. Om du inte har fått ersättning kan du söka den i efterhand hos FPA.

Sjukvårdsersättningar kan inte sökas via e-tjänsten. Ansökan och bilagor ska skickas till FPA per post.

  1. Fyll i och skriv ut ersättningsansökan för sjukvårdskostnader, Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland (SV 127r)
    • Om kostnaderna uppkommit utomlands ska du använda blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands (SV 128r).
  2. Bifoga till ansökan de blanketter vårdstället fyllt i om den vård läkaren gett eller den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
  3. Posta ansökan med bilagor till FPA eller till din arbetsplatskassa.
  4. I e-tjänsten ser du hur mycket ersättning du fått för privat sjukvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning för sjukvårdskostnader inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer