Så här ansöker du om sjukvårdsersättningar

Du får i regel ersättning för kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som en privatläkare ordinerat redan som direktersättning vid vårdenheten. Om du inte har fått ersättning kan du söka den i efterhand hos FPA.

Sjukvårdsersättningar kan inte sökas via e-tjänsten. Ansökan och bilagor ska skickas till FPA per post.

  1. Fyll i och skriv ut ersättningsansökan för sjukvårdskostnader, Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf)
  2. Bifoga till ansökan de blanketter vårdstället fyllt i om den vård läkaren gett eller den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
  3. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA eller till din arbetsplatskassa.
  4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

  5. I e-tjänsten ser du hur mycket ersättning du fått för privat sjukvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning för sjukvårdskostnader inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer