Så här ansöker du om sjukvårdsersättningar

Du får i regel ersättning för kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som en privatläkare ordinerat redan som direktersättning vid vårdenheten. Om du inte har fått ersättning kan du söka den i efterhand hos FPA.

 1. Fyll i ersättningsansökan för sjukvårdskostnader, Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf)
 2. Bifoga till ansökan de blanketter vårdstället fyllt i om den vård läkaren gett eller den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

 5. I MittFPA ser du hur mycket ersättning du fått för privat sjukvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning för sjukvårdskostnader inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer