Så här ansöker du om sjukvårdsersättningar

Du får i regel ersättning för kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som en privatläkare ordinerat redan som direktersättning vid vårdenheten. Om du inte har fått ersättning kan du söka den i efterhand hos FPA.

Sjukvårdsersättningar kan inte sökas i MittFPA, men du kan fylla i ansökningsblanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf) eller blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf) och skicka in den via MittFPA som bilaga till ett meddelande. Läs mer: Gör en ansökan i MittFPA

Ansökan och bilagor kan också skickas till FPA per post.

  1. Fyll i och skriv ut ersättningsansökan för sjukvårdskostnader, Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r (pdf)
  2. Bifoga till ansökan de blanketter vårdstället fyllt i om den vård läkaren gett eller den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
  3. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA eller till din arbetsplatskassa.
  4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

  5. I MittFPA ser du hur mycket ersättning du fått för privat sjukvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning för sjukvårdskostnader inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer