Undersökning och behandling

FPA ersätter en del av kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som privatläkare ordinerat om undersökningarna och behandlingarna är nödvändiga på grund av patientens sjukdom. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Ersättningstaxorna finns i förteckningen över taxor.

Undersökningar och behandlingar som ersätts är

  • laboratorieundersökningar
  • radiologiska undersökningar
  • fysioterapi
  • psykologiska undersökningar
  • sjukvårdsåtgärder
  • strål- och cytostatikabehandlingar
  • ljusbehandling.

För att undersökningarna och behandlingarna ska ersättas förutsätts det att de utförts inom ett år från ordinationen. En förutsättning för att datortomografi- och magnetundersökningar ska ersättas är att undersökningen ordinerats av en specialist som är patientens behandlande läkare.

Exempel

Undersökningen som läkaren ordinerat (t.ex. lungröntgen) kostar 70 euro. Ersättningstaxan är 9 euro. Du betalar själv 61 euro samt eventuella expeditionsavgifter.

Behandlingsserie

Om din läkare på en och samma gång ordinerar en behandlingsserie med flera åtgärder får du ersättning för högst 15 behandlingstillfällen. Behandlingstillfällena ska utnyttjas inom ett år från det datum då läkaren gav ordinationen.

När får du inte ersättning?

Du får inte ersättning för sjukvård om du har remiss från hälsovårdscentralen för undersökning hos privatläkare. Då står kommunen eller patienten själv för kostnaderna för undersökningen.

FPA ersätter ändå kostnader för fysioterapi, lymfterapi och ljusbehandling vid hudsjukdomar som getts med remiss av en läkare vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus. Lymfterapi ersätts endast om vissa särskilda medicinska kriterier uppfylls.