Skyddad e-post till indrivningscentret för samarbetspartner

En samarbetspartner kan skicka skyddad e-post till indrivningscentret. När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

  • e-posten faktiskt är skyddad
  • bilagorna är läsbara
  • kundens namn eller andra personuppgifter inte finns i fältet Ämne.

Våra e-postadresser

  • i ärenden som gäller indrivning perintäasioissa perintakeskus@kela.fi
  • i ärenden som gäller skuldsanering velkajarjestelyt@kela.fi

Skyddad e-post med Katso-kod

Obs! Katso-tjänsten ersätts med suomi.fi-identifiering före slutet av 2019.

Skyddad e-post utan Katso-kod

  • Öppna den skyddade e-posten.
  • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
  • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till iIndrivningscentret. Länken gäller i 10 dagar.

En skyddad e-postförbindelse med Kela

FPA har en skyddad e-postförbindelse med flera olika organisationer. Kontrollera om din organisation har en skyddad e-postförbindelse (pdf) med FPA. Om din organisation finns på listan är all e-post mellan indrivningscentret och din organisation skyddad.