Skyddad e-post till indrivningscentret för samarbetspartner

En samarbetspartner kan skicka skyddad e-post till indrivningscentret. När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

  • e-posten faktiskt är skyddad
  • kundens namn eller andra personuppgifter inte anges i rubrikfältet
  • bilagorna är läsbara.

Våra e-postadresser

  • i ärenden som gäller indrivning perintakeskus@kela.fi
  • i ärenden som gäller skuldsanering velkajarjestelyt@kela.fi.

Skyddad e-post med Suomi.fi-identifikation

Skyddad e-post utan Suomi.fi-identifikation

  • Öppna den skyddade e-posten.
  • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
  • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till indrivningscentret. Länken gäller i 10 dagar.