Skyddad e-post till indrivningscentret om du bor utomlands

Om du bor utomlands och inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat, du kan inte använda e-tjänsten. Du kan skicka skyddad e-post till indrivningscentret istället.

Om ditt ärende gäller

  • utlandsindrivning av underhållsbidragsskuld, skicka e-post till adressen maintenance@kela.fi
  • indrivning enligt förordning 883/2004, skicka e-post till adressen ulkomaanperinta@kela.fi
  • indrivning av förmåner eller borgensansvarsfordringar gällande studielån, skicka e-post till adressen ulkomaanperinta@kela.fi
  • hälsovårdsavgiften för högskolestuderande, skicka e-post till adressen ulkomaanperinta@kela.fi

Skicka en skyddad e-post

  • Öppna den skyddade e-posten.
  • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
  • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till indrivningscentret. Länken gäller i 10 dagar.
  • Skriv inte ditt namn eller andra personuppgifter i fältet Ämne.