Så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom

På grund av en temporär ändring av sjukförsäkringslagen krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den ansvariga smittskyddsläkaren för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom, utan dagpenning kan också beviljas utifrån ett annat intyg från hälso- och sjukvården. Dessutom har ansökningstiden förlängts från 2 månader till 6 månader. 

Sök i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 
 1. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom i MittFPA.
  • Även om du är medlem i en arbetsplatskassa ska du ansöka om dagpenningen hos FPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till ansökan
  • en kopia av den ansvariga smittskyddsläkarens beslut om frånvaro från arbete, karantän eller isolering eller ett läkarintyg A som innehåller motsvarande uppgifter och som undertecknats av den ansvariga smittskyddsläkaren, eller
  • ett intyg av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare om laboratoriebekräftad covid-19-smitta och en rekommendation om att utebli från arbete, dagvård eller skola.
  • Bifoga också arbetsgivarens uppskattning av beloppet av inkomstbortfallet eller be att arbetsgivaren meddelar beloppet till FPA.

 3. Be vid behov om mer tid för att lämna in smittskyddsläkarens beslut.
 • Skicka ett meddelande i MittFPA. Välj ”sjukdom och vård” som ämne och ”dagpenning vid smittsam sjukdom” som precisering. Berätta i ditt meddelande att smittskyddsläkarens beslut lämnas in senare. Gör så här också när din arbetsgivare har ansökt om dagpenning vid smittsam sjukdom och arbetsgivaren inte har meddelat att smittskyddsläkarens beslut fördröjs.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om sjukdagpenning  SV 8r (pdf). Om smittskyddsläkarens beslut kommer senare ska du ange detta i punkten Övriga upplysningar på ansökningsblanketten. Skicka ansökan och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Kom ihåg att ange i ansökan att du ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ansökningstid

Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom inom 2 månader från den dag du önskar få förmånen. Om frånvaron från arbetet har börjat under perioden 1.1.2022–31.12.2022 är ansökningstiden 6 månader.

Om ansökan är försenad ska du ange varför. FPA utreder om dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas trots förseningen. 

På förstasidan i MittFPA ser du om din ansökan har kommit in eller avgjorts, när förmånen betalas ut och vilka förmåner du senast har fått. Här ser du också påminnelser till exempel om bilagor som eventuellt saknas.

På sidan Handläggningstider och förfrågningar finns information om hur länge det normalt tar att handlägga olika ansökningar.

Läs mer