Socialservices - visste du att

Visste du att,

En anställd inom socialväsendet kan för att sköta sina arbetsuppgifter se vissa uppgifter om kundens FPA-förmåner.

Socialservices - visste du att

Socialservice

De här webbsidorna innehåller information avsedd för myndighetsaktörer inom socialservicen.

På sidorna finns information om hur man sköter ärenden vad gäller socialservicens och FPA:s gemensamma kunder. I menyn till vänster syns det nuvarande innehållet och via menyn kommer man till närmare information om de olika ämnesområdena.

Socialservicen och FPA har många gemensamma kunder och vi vill samarbeta aktivt för att sköta dessa kunders ärenden. Särskilt när kundens livssituation ändras väsentligt eller i fråga om kunder som behöver särskilt stöd försöker vi finna snabba kanaler för samarbetet. Detta möjliggörs bl.a. genom våra specialtjänster, som fortgående utvidgas.