Välfärd skapas tillsammans

Är du intresserad av att jobba med meningsfulla uppgifter i en positiv och inspirerande miljö där sammanhållningen är god? I så fall kan FPA vara en arbetsplats för dig!

Veckounderhåll

Varje vecka natten mellan lö-sö kl. 21.00–04.00 underhålls vårt rekryteringprogram. Under denna tid kan progammet inte användas.
FPA har över 7 500 medarbetare som är proffs inom olika områden. De flesta jobbar med kundservice eller förmånshandläggning, men många sysslar också med uppgifter inom planering eller har chefsuppgifter.

Social trygghet och välfärd uppstår inte av sig själv. Det behövs en massa människor med olika kompetenser för att bygga upp och upprätthålla den finländska välfärden. Därför är vårt motto "Välfärd skapas tillsammans".

God atmosfär på arbetsplatsen

 

Atmosfären på arbetsplatsen får ett gott betyg i de personalenkäter som FPA genomför årligen. Att arbetet är meningsfullt och att man får vara med och bygga upp den finländska välfärden tillsammans med kunniga medarbetare är också faktorer som bidrar till arbetsmotivationen.

”Se en video om vad som hände när fyra medarbetare ställdes inför ett snabbtest om FPA! (På finska.)”
 

Läs mer