Specialtjänster

Kunder som behöver särskilt stöd får personlig service hos FPA.

Rådgivning i frågor som gäller arbetsförmåga är en form av service som FPA erbjuder de kunder som får sjukdagpenning och som behöver individuellt stöd för återgången till arbetet. Genom rådgivningen effektiveras utredningen av rehabiliteringsbehovet och hänvisningen till rehabilitering för att kunden så snabbt och smidigt som möjligt ska kunna återgå till arbetet eller få sjukpension avbrott i utkomsten.

Den personliga FPA-rådgivningen är en form av service som speciellt riktar sig till kunder som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.

 Vid den personliga FPA-rådgivningen kartlägger man kundens helhetssituation med hjälp av en intervju. Efter intervjun kommer man tillsammans med kunden och vid behov även med andra aktörer överens om vilka tjänster kunden behöver.