Annan lagstadgad rehabilitering

Vid rehabilitering är rehabiliteringspenning den primära förmånen. Beviljande av rehabiliteringspenning förutsätter ett rehabiliteringsbeslut som gäller både barnet och föräldern.

Rehabilitering som berättigar till specialvårdspenning kan utöver sjukhusrehabilitering vara

  • rehabiliteringskurser
  • anpassningskurser
  • uppgörande av rehabiliteringsplan
  • inköp av protes, hjälpmedel eller motsvarande utrustning som kompenserar en funktionsnedsättning

Svår sjukdom är inte ett krav i dessa fall.

Ange laggrund för rehabiliteringen i D-intyget.

Vid rehabiliterings- eller anpassningskurser kan specialvårdspenning beviljas båda föräldrarna om kursen är avsedd för båda två (s.k. familjekurs). Specialvårdspenning kan beviljas båda föräldrarna också för undersökningsperioder.

Vid beräkningen av maximitiden för specialvårdspenning räknas tiden för deltagandet i rehabilitering ihop med den specialvårdspenning som betalats för sjukhus- och poliklinikdagar, totalt högst 60 vardagar per barn.