Överskridande av maximitiderna

Särskilt terapeutiskt skäl

Specialvårdspenning som betalas för tiden med hemvård kan utöver maximitiden (60 vardagar) beviljas för högst 30 vardagar när vården av barnet har inletts och säkerställandet av fortsatt vård förutsätter att en förälder deltar i vården i hemmet (särskilt terapeutiskt skäl).

Vägande medicinsk grund

Maximitiderna (60 vardagar) för sjukhus- och poliklinikvård samt hemvård (60 + 30 vardagar) kan överskridas om vården i anslutning till barnets synnerligen svåra sjukdom eller ett oväntat förvärrande av sjukdomen förutsätter förälderns oavbrutna närvaro och tillsyn. Enligt statsrådets förordning (1335/2004) är sådana vägande medicinska skäl:

 • livsfarligt tillstånd som förutsätter oavbruten tillsyn över barnet, t.ex. immunosuppressiv behandling och förhöjd infektionsrisk
 • eftervård av svåra olycksfall och brännskador
 • vård av ett döende barn
 • vård av barn som kräver dialysbehandling, då vården förutsätter att barnet står under oavbruten tillsyn och att en förälder hela tiden är närvarande
 • någon annan motsvarande vägande medicinsk grund.

Hur man fyller i D-intyget, motivering till överskridande av maximitiderna:

 • Särksilt terapeutiskt skäl (hemvård 61–90 vardagar)
  • Fyll i som gällande hemvård
  • Konstatera nödvändigheten i att föräldern deltar i vården på heltid för att kontinuiteten i vården ska kunna tryggas.
 • Vägande medicinsk grund (sjukhus- och poliklinikvård över 60 vardagar eller hemvård över 90 vardagar)