Tilläggsutredningar

FPA kan begära komplettering av bristfälliga läkarintyg eller begära tilläggsutredningar, såsom en kopia av patientjournalen, av kunden eller direkt av läkaren eller verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att kunden får ett beslut på sin ansökan så snabbt som möjligt. Ett noggrant uppgjort läkarintyg minskar behovet av tilläggsutredningar och påskyndar handläggningen av ansökan.