Statistik

FPA-statistiken ger underlag för verkställandet och planeringen av den sociala tryggheten och för forskningen inom området. Den ger information om den sociala trygghetens betydelse för utkomsten i olika livssituationer. FPA-statistiken (23 stycken) ingår, frånsett befolkningsstatistiken, i serien Finlands officiella statistik (FOS). På sidorna Statistik efter ämne är statistiken uppdelad enligt livssituation.

Statistikpublikationer

FPA publicerar redigerade statistiska uppgifter både i tryckt form och elektroniskt som pdf-filer.

Statistikdatabasen Kelasto

Kelasto är FPA:s statistikdatabas. Databasen innehåller central statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Med hjälp av Kelasto kan du utgående från valda sökkriterier ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter.