Statistik efter ämne

FPA:s statistik ger information om förmånernas belopp, deras frekvens och fördelningen av dem på olika områden och befolkningsgrupper. Statistiken är uppdelad ämnesvis enligt livssituation.

Arbetslöshet

Barnfamiljer

Befolkningen

Boende

Funktionsnedsättning

Läkemedel

Pensioner

Rehabilitering

Sjukdom

Studerande

Utkomststöd

Värnpliktiga

Statistik som inte längre ges ut