Statistik över allmänt bostadsbidrag

Den färskaste publiceringen 29.4.2022:

I december 2021 hade 391 611 hushåll allmänt bostadsbidrag, vilket var 2,7 % färre än året innan. Proportionellt sett minskade antalet barnlösa par (– 9,8 %) och barnfamiljer med två vårdnadshavare (– 8,9 %) mest.

Merparten av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag i december 2021 bestod antingen av studerande (42 %) eller av arbetslösa (35 %). Hushåll med förvärvsarbetande utgjorde en knapp sjättedel. Den typ av hushåll som var vanligast (71 %) var hushåll som bestod av ensamboende. Näst vanligast (21 %) var barnfamiljer. FPA-statistik | Bostadsbidrag 2021 (helda.helsinki.fi)

Ringdiagram över hushåll med allmänt bostadsbidrag, typ av hushåll i december. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över det allmänna bostadsbidraget

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Markus Latva-Hirvelä
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi

Läs mer