Statistik över företagshälsovård 

Den färskaste publiceringen 21.6.2021:

År 2019 omfattades 1 936 900 arbetstagare av företagshälsovård ordnad av arbetsgivare, vilket är 1,5 % mer än året innan. Av löntagarna omfattades 87,3 % av företagshälsovården. Företagshälsovårdens täckning har rejält överskridit 85 % utan avbrott sedan 2007.

Läkarcentralerna har helt klart blivit de mest betydande producenterna av företagshälsovårdstjänster. År 2019 erbjöd läkarcentralerna företagshälsovård för 1,7 miljoner personer, det vill säga för 85 % av de arbetstagare som omfattades av företagshälsovården. Hälsovårdscentralerna erbjöd företagshälsovårdstjänster för 115 000 personer. Arbetsgivarnas egna företagshälsovårdsstationer och/eller företagshälsovårdsstationer som de äger tillsammans med andra arbetsgivare erbjöd 154 000 personer de huvudsakliga tjänsterna. FPA-statistik. Företagshälsovård 2019 (helda.helsinki.fi).

Liggande stapeldiagram över antalet arbetstagare som omfattas av företagshälsovården, efter serviceproducent. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över företagshälsovård

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
tilastot@kela.fi