Statistik över grundläggande utkomststöd

Produkter som omfattar statistik över grundläggande utkomststöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Via länken öppnas statistik vars begränsningar användaren kan redigera.

Datakuber för grundläggande utkomststöd

Information om grundläggande utkomststöd som FPA handlägger och betalar ut samlas i summa-materialet, som kallas datakuber. Av datasäkerhetsskäl kan FPA inte publicera datakuber på nätet. FPA:s statistiktjänst skickar på begäran avgiftsfritt sådan statistik som det är möjligt att producera utifrån uppgifterna i datakuberna. Begärandena ska skickas till e-postadressen tilastot@kela.fi, och svar ges i regel inom två veckor.
Beskrivningar av datakuber för grundläggande utkomststöd (xls)

Kontaktinformation

Margit Tepponen
Markus Latva-Hirvelä
tilastot@kela.fi

Läs mer