Statistik över pensionsstöd

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna

Kontaktinformation

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi