Statistik över pensionstagarna i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen (PSC) och Folkpensionsanstalten (FPA).

Produkter som innehåller statistik över pensionstagarna i Finland

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.