Statistik över sjukdagpenningar

Den färskaste publiceringen 29.9.2021:
År 2020 betalade FPA 3 987,2 miljoner euro i sjukförsäkringsersättningar. Utgifterna ökade med 4,1 % jämfört med året innan. Andelen sjukvårdsersättningar uppgick till 50 % av det totala beloppet av utbetalda ersättningar, medan sjukdagpenningarna utgjorde 23 %.

Sammanlagt 294 600 personer fick sjukdagpenning. Antalet minskade med 3,1 % från året innan. Sjukdagpenning betalades till 84 200 personer på grund av psykiska sjukdomar och syndrom och till 82 200 personer på grund av sjukdomar i rörelseorganen.

Psykiska sjukdomar och syndrom var också den vanligaste orsaken till att sjukdagpenningsdagar ersattes. FPA ersatte sammanlagt 14,5 miljoner sjukdagpenningsdagar, av vilka 5,0 miljoner dagar (34 %) ersattes på grund av psykiska sjukdomar och syndrom FPA-statistik | Sjukförsäkring 2020 (helda.helsinki.fi).Stapeldiagram över ersatta sjukdagpenningdagar efter sjukdomshuvudgrupp. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över sjukdagpenning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi

Läs mer