Statistik över sjukvårdsersättningar

Den färskaste publiceringen 29.9.2021:
År 2020 betalade FPA 3 987,2 miljoner euro i sjukförsäkringsersättningar. Utgifterna ökade med 4,1 % jämfört med året innan. Andelen sjukvårdsersättningar uppgick till 50 % av det totala beloppet av utbetalda ersättningar, medan sjukdagpenningarna utgjorde 23 %.

FPA utbetalade sjukvårdsersättningar till sammanlagt 3 673 500 personer. Ersättningar betalades till cirka 66 % av befolkningen.

I slutet av 2020 hade 70 av tusen personer, det vill säga 7,0 % av befolkningen, rätt till specialersättning på grund av kronisk hypertoni. År 2005 var antalet 96 av tusen. I slutet av 2020 hade 66 per tusen personer rätt till specialersättning på grund av diabetes, och 2005 var motsvarande antal 33 per tusen personer.  FPA Statistik | Sjukförsäkring 2020 (helda.helsinki.fi).

Linjediagram över de vanligaste sjukdomar som berättigar till specialersättning. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över sjukvårdersättningar

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi

Läs mer