Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA

Den färskaste publiceringen 30.11.2020:
Arbetslöshetskassorna och FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för totalt 3 591 miljoner euro år 2019. Arbetslöshetskassornas andel var 1 721 miljoner och FPA:s 1 870 miljoner. Beloppet av de förmåner som betalades ut var 7,8 procent mindre än år 2018. Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2019 (helda.helsinki.fi)

Vid utgången av 2019 hade sammanlagt 329 900 personer arbetslöshetsförmåner, vilket var 10 procent av Finlands befolkning i åldern 17–64 år. Andelen varierade från kommun till kommun mellan 3,4 och 19,4 procent. Det var vanligast att få förmåner i Östra Finland. (Figur.)

Karta över mottagare av arbetslöshetsförmåner: andel av kommunbefolkningen i 17–64 års ålder 31.12.2019.

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsförmåner

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi