Statistik över arbetslöshetsförmåner i Finland 

Den färskaste publiceringen 30.11.2020:
Arbetslöshetskassorna och FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för totalt 3 591 miljoner euro år 2019. Arbetslöshetskassornas andel var 1 721 miljoner och FPA:s 1 870 miljoner. Beloppet av de förmåner som betalades ut var 7,8 procent mindre än år 2018. Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2019 (helda.helsinki.fi)

I slutet av år 2019 var 4 % av mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning, 14 % av mottagarna av grunddagpenning och 12 % av mottagarna av arbetsmarknadsstöd under 25 år. 49 % av mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning, 22 % av mottagarna av grunddagpenning  och  29 %  av mottagarna av arbetsmarknadsstöd hade fyllt 50 år. (Figur.)

Ålderspyramid över mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 31.12.2019.

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsskyddet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi