Statistik över barnavårdsstöd

Den färskaste publiceringen 7.5.2020:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2019 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

Under år 2019 betalades lagstadgat stöd för hemvård av barn till 89 662 personer för sammanlagt 121 126 barn. Antalet mottagare minskade med 6,4 % jämfört med året innan. Av mottagarna av hemvårdsstöd var 7,5 % män. I slutet av året omfattades 41 % av barnen i åldern 9 månader till 2 år av stödet. Andelen barn i familjer med hemvårdsstöd varierade landskapsvis mellan 33 och 48 %. Andelen var minst i Lappland och störst i Mellersta Österbotten. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Karta över barn som omfattades av hemvårdsstödet 31.12.2019.

Produkter som innehåller statistik över barnavårdsstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi