Statistik över föräldradagpenningar

Den färskaste publiceringen 7.5.2020:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2019 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

År 2019 hade 80 067 mödrar och 58 409 fäder föräldradagpenning. Både antalet fäder och antalet mödrar minskade jämfört med året innan. För 89 % av föräldradagpenningsdagarna betalades ersättningen till modern. Andelen dagar som ersattes till fäderna ökade från 10,2 % till 10,8 %. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Stapeldiagram över föräldradagpenningdagar som ersatts till mödrar och fäder 2006–2019.

Produkter som innehåller statistik över föräldradagpenningar

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi