Statistik över företagshälsovård 

Den färskaste publiceringen 25.6.2020:

Enligt FPA:s ersättningsuppgifter omfattades 1 907 000 arbetstagare år 2018 av företagshälsovård ordnad av arbetsgivare, vilket är 2,8 % mer än året innan.

De ersättningar för företagshälsovård som FPA betalade ut till arbetsgivarna uppgick till 360 miljoner euro, vilket var 2,7 % mer än år 2017. FPA-statistik. Företagshälsovård 2018 (helda.helsinki.fi).

Stapeldiagram över kostnader och ersättningar för företagshälsovården 2005–2018.

Produkter som innehåller statistik över företagshälsovård

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta, Päivi Rastas
tilastot@kela.fi