Statistik över FPA-rehabilitering 

Den färskaste publiceringen 20.5.2020:
Utgifterna för FPA:s individuella rehabilitering var 374 miljoner euro år 2019, vilket var 6,7 % mer än föregående år. I rehabiliteringspenning betalades 151 miljoner euro, vilket var 22,2 % mera än året innan.

År 2019 användes 35 miljoner euro för yrkesinriktad rehabilitering (en ökning med 25,9 %), 203 miljoner euro för krävande medicinsk rehabilitering (en ökning med 2,7 %), 87 miljoner euro för rehabiliterande psykoterapi (en ökning med 11,1 %) och 50 miljoner euro för rehabilitering enligt prövning (en ökning med 4,9 %). FPA-statistik. Rehabilitering 2019 (helda.helsinki.fi).

Kostnaderna för rehabilitering efter ålder och rehabiliteringsalternativ 2019.

Produkter som innehåller statistik över rehabilitering

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta, Päivi Rastas
tilastot@kela.fi