FPAs befolkningsstatistik 

Produkter som innehåller FPAs befolkningsstatistik

Statistikpublikationer

Kontaktinformation

Niina Savolainen, Lotta Iman
tilastot@kela.fi