Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Den färskaste publiceringen 6.3.2020:
I slutet av 2019 var antalet mottagare av handikappförmåner (ekonomiska bidrag) sammanlagt 264 700, dvs. 4,8 % av hela befolkningen. Den långvariga ökningen av antalet mottagare av handikappförmåner stannade av 2015. Det finns skillnader i utvecklingen mellan förmånsslagen. FPA-statistik. Förmåner för personer med funktionsnedsättning 2019 (helda.helsinki.fi).

Utbetalda handikappförmåner 2005–2019.

Produkter som innehåller statistik över förmåner för personer med funktionsnedsättning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Kontaktinformation

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi