Statistik över militärunderstöd 

Den färskaste publiceringen 1.4.2021:
År 2020 var utgifterna för militärunderstödet totalt 16,3 miljoner euro, vilket var 5 procent mer än föregående år. FPA-statistik. Militärunderstöd 2020 (helda.helsinki.fi).

Antalet mottagare av militärunderstöd var 9 103 personer. Av dem som mottagit militärunderstöd var ungefär 83 procent beväringar. Av mottagarna fullgjorde 9 procent frivillig militärtjänst och 6 procent fullgjorde civiltjänst. De anhörigas andel av mottagarna var 3 procent. (Figur.)

Stapeldiagram över mottagare av militärunderstöd 2008-2020.

Produkter som innehåller statistik över militärunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
tilastot@kela.fi