Statistik över militärunderstöd 

Den färskaste publiceringen 13.3.2020:
År 2019 fick 8 830 hushåll militärunderstöd. Jämfört med föregående år ökade antalet mottagarhushåll med 1,0 procent (87 hushåll). På månadsnivå fick 4 069 hushåll militärunderstöd (medeltal av antalet mottagare i februari–december). Antalet mottagare var något större än medeltalet för februari–december 2018 (4 041). Rätt till understöd hade totalt 9 809 personer. FPA-statistik. Militärunderstöd 2019 (helda.helsinki.fi).

Den procentuella förändringen i antalet mottagare av militärunderstöd jämfört med föregående år.

Produkter som innehåller statistik över militärunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori, Risto Hurmeranta
tilastot@kela.fi