Statistik över moderskapsunderstöd

Den färskaste publiceringen 7.5.2020:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2019 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

År 2019 fick 44 339 familjer moderskapsunderstöd, vilket är 1,9 % mindre än föregående år. Förhöjt moderskapsunderstöd betalades till 591 familjer på grund av att fler än ett barn fötts eller adopterats samtidigt. Sammanlagt utbetalades 45 515 moderskapsunderstöd, av vilka 64 % i form av en moderskapsförpackning. Moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag betalades sammanlagt 9,8 miljoner euro, vilket var 0,3 % av alla förmåner för barnfamiljer. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Ringdiagram över av FPA utbetalda förmåner till barnfamiljer år 2019.

Produkter som innehåller statistik över moderskapsunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi