Statistik över sjukdagpenningar

Den färskaste publiceringen 2.7.2020: Under år 2019 inleddes sammanlagt 308 500 sjukdagpenningsperioder, av vilka största delen (27 %) på grund av sjukdomar i rörelseorganen. Den näst vanligaste orsaken till att sjukdagpenningsperioder inleddes var psykiska sjukdomar och syndrom (25 %). Antalet sjukdagpenningsperioder som inleddes på grund av psykiska sjukdomar och syndrom ökade med hela 16 % jämfört med året innan.

Orsaken till 39 % av sjukdagpenningsperioderna i åldersgruppen under 35 år var psykiska sjukdomar och syndrom, medan den största delen av perioderna i åldersgruppen 55–67 år började på grund av sjukdomar i rörelseorganen (36 %). FPA-statistik | Sjukförsäkring 2019 (helda.helsinki.fi).Stapeldiagram över sjukdagpenningperioder som börjat år 2019 enligt sjukdomsgrupp och åldersgrupp.

Produkter som innehåller statistik över sjukdagpenning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi