Statistik över sjukvårdsersättningar

Den färskaste publiceringen 2.7.2020: År 2019 betalade FPA ut sjukvårdsersättningar till sammanlagt 3 762 900 personer. Ersättningar betalades till cirka 68 % av befolkningen. Av de utbetalda sjukvårdsersättningarna (1 978,5 miljoner euro) den största andelen (78 %) bestod av läkemedelsersättningar.  FPA Statistik | Sjukförsäkring 2019 (helda.helsinki.fi).

Ringdiagram över utbetalda sjukvårdsersättningar 2019.

Produkter som innehåller statistik över sjukvårdersättningar

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
020 634 1535

Siru Keskinen
020 634 1372

tilastot@kela.fi