Statistik över studiestöd 

Produkter som innehåller statistik över studiestöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Terhi Rautesalo
020 6341528
tilastot@kela.fi

Ilpo Lahtinen
020 634 3254
fornamn.efternamn@fpa.fi