Statistik över underhållsstöd

Den färskaste publiceringen 19.5.2021:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2020 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

I slutet av år 2020 fick 101 814  barn och 69 954 familjer underhållsstöd. Av befolkningen i åldern 0–17 år var andelen barn med underhållsstöd 9,8 %. Granskat landskapsvis varierade andelen barn som fått underhållsstöd mellan 4,8 och 12,3 %. Andelen var störst i Päijänne-Tavastland och minst på Åland. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Liggande stapeldiagram över andelen barn i åldern 0–17 år som fått underhållsstöd, landskapsvis.

Produkter som innehåller statistik över underhållsstödet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot@kela.fi