Statistik över underhållsstöd

Den färskaste publiceringen 7.5.2020:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2019 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

I slutet av år 2019 fick 103 764 barn och 71 303 familjer underhållsstöd. Av befolkningen i åldern 0–17 år var andelen barn med underhållsstöd 9,9 %. Granskat landskapsvis varierade andelen barn som fått underhållsstöd mellan 5,2 och 12,1 %. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Liggande stapeldiagram över andelen barn i åldern 0–17 år som fått underhållsstöd 31.12.2019, landskapsvis.

Produkter som innehåller statistik över underhållsstödet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot@kela.fi